SALLERAS

TELECOMUNICACIÓ SL

Salleras Telecomunicació, S.L és una empresa alt empordanesa dedicada a:

  • Projectes Tècnics

  • Instal·lació Enllaços Ràdio i Televisió

  • Instal·lació Emissores Ràdio i Televisió

  • Càmeres Vídeo Vigilància

  • Instal·lació Equips So Professional

  • Xarxes Informàtiques

  • Lloguer Pantalles Vídeo

  • Lloguer equips de Llums

  • Lloguer Equips de So

  • Fibra Òptica